Žuto lice sa zadnje strane znaka / Emilijana Josimovića